Usmernenie GDPR

Vypracovanie usmernenia ku ochrane osobných údajov

Usmernenie pre prácu s osobnými údajmi bude vypracované advokátskou kanceláriou na základe informácií vyplývajúcich z auditu. Obsahom usmernenia bude oboznámenie sa so základnými pojmami a zásadami, ktoré musia osoby pracujúce s osobnými údajmi poznať, podmienky spracúvania osobných údajov, vytýčenie povinností, ktoré musíte v súlade s Pravidlami o ochrane osobných údajov spĺňať, usmernenia ako zabezpečiť osobné údaje s ktorými disponujete a mnoho ďalších potrebných informácií. Budete upovedomený o tom, akú povinnú dokumentáciu musí Vaša spoločnosť viesť a taktiež Vám budú k dispozícii vzory všetkých povinných dokumentov vypracované advokátskou kanceláriou.

1faza

dasehd
2faza

Vypracovanie usmernenia ku ochrane osobných údajov

Usmernenie pre prácu s osobnými údajmi bude vypracované advokátskou kanceláriou na základe informácií vyplývajúcich z auditu. Obsahom usmernenia bude oboznámenie sa so základnými pojmami a zásadami, ktoré musia osoby pracujúce s osobnými údajmi poznať, podmienky spracúvania osobných údajov, vytýčenie povinností, ktoré musíte v súlade s Pravidlami o ochrane osobných údajov spĺňať, usmernenia ako zabezpečiť osobné údaje s ktorými disponujete a mnoho ďalších potrebných informácií. Budete upovedomený o tom, akú povinnú dokumentáciu musí Vaša spoločnosť viesť a taktiež Vám budú k dispozícii vzory všetkých povinných dokumentov vypracované advokátskou kanceláriou.

dashed left

Implementácia ochrany osobných údajov do firmy

Po odovzdaní vypracovaného usmernenia Vám pomôžeme zaviesť do firemných procesov všetko potrebné pre správnu prácu s osobnými údajmi. Ukážeme Vám, kde a ako je potrebné upozorniť zákazníkov na spracúvania osobných údajov, akým spôsobom zabezpečiť osobné údaje, čo robiť v prípade porušenia ochrany osobných údajov a ako správne vykonávať všetky povinnosti týkajúce sa danej problematiky. Taktiež Vám budeme nápomocný pri správnom  vyplnení všetkých potrebných dokumentov.

3faza

dasehd
4faza

Školenie zamerané na problematiku ochrany osobných údajov

Zabezpečte aby ste boli Vy a Vaši zamestnanci plnohodnotne oboznámený s problematikou spracúvania osobných údajov s ktorými prichádzate pri vašej práci do styku. Spoznajte všetky pojmy, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov a  naučte sa ako správne s osobnými údajmi pracovať, ako získavať súhlasy od dotknutých osôb, ako postupovať v prípade bezpečnostného incidentu a mnoho ďalšieho.

Áno
Nie