Áno
Nie

REFERENCIE

BAVARIS FACILITY SERVICES, s.r.o.

www.bavaris.sk

Čo o nás napísali

Zavedením systému eWay-CRM došlo v našej spoločnosti k zásadnému zvýšeniu efektivity pracovného času našich zamestnancov. Jeho implementáciou a následným celofiremným školením zabezpečila spoločnosť S4B bezproblémový prechod a rýchlu adaptáciu personálu na nový systém. Súčasnou integráciou s naším ekonomickým systémom boli všetky ekonomické podnikové procesy centralizované do jedného spoľahlivo fungujúceho celku. Individuálnym vývojom jednotlivých funkcionalít bol systém nastavený presne na mieru našej spoločnosti. Bavaris naďalej naplno využíva softvérovú a hardvérovú podporu spoločnosti S4B.

 

ASTELA, s.r.o.

www.astela.sk

Čo o nás napísali

S4B zrealizovala v našej spoločnosti inštaláciu a integráciu ekonomického systému POHODA. Vďaka ich dlhoročným skúsenostiam s implementáciou ekonomických systémov bol prechod plynulý a bezproblémový. Školenie nášho personálu prebehlo na vysoko profesionálnej úrovni. Okrem ekonomického systému nám zamestnanci spoločnosti S4B implementovali kancelársky balík na online platforme - Office 365 (vrátane nastavenia emailových a webových služieb), vďaka čomu začala Astela naplno využívať najnovšie pokrokové technológie spoločnosti Microsoft.

 

Hydroflora s.r.o.

www.hydroflora.sk

Čo o nás napísali

Našu spoluprácu so spoločnosťou S4B si ceníme z dôvodu vysokej odbornosti, profesionálneho prístupu, spoľahlivosti a najmä pocitu, že potreby a požiadavky nás ako klienta boli pre S4B vždy prvoradé. Vďaka realizovaným projektom došlo v našej spoločnosti k podstatnému zefektívneniu práce a optimalizácii podnikových režijných nákladov v oblasti IT.

Sme presvedčení o tom, že služby spoločnosti S4B využijeme aj v budúcnosti a spoluprácu rozhodne odporúčame tým, ktorí hľadajú profesionálne a spoľahlivé riešenia v oblasti podnikových IT.

 

Potichu, s.r.o.

www.potichu.sk

Čo o nás napísali

Ďakujem spoločnosti S4B a p. Danišovi, že nás bez problémov previedol zavedením ekonomického programu v našej spoločnosti, čím sa výrazne zefektívnila naša činnosť. Na začiatku sme spravili audit aktuálneho systému, navrhli sme riešenie, ktoré sme zrealizovali.

Pán Daniš nám nasledujúce týždne po zavedení poskytoval plnú podporu pri riešení otázok, ktoré vznikli. Naša spolupráca bude určite pokračovať v rozšírení o ďalší CRM systém.

 

Za spoluprácu Vám ďakujeme a môžeme Vás určite odporučiť ďalej.

Ing. Michal Nižnánsky

konateľ

 

BBC Domy, s.r.o.

www.bbcdomy.sk

Čo o nás napísali

Z ponuky služieb spoločnosti S4B nás oslovil CRM systém eWay, a to vďaka jeho obrovským možnostiam využitia, prijemnému používateľskému prostrediu a v neposlednom rade výbornej cene.

Systém eWay-CRM sme do spoločnosti zaviedli predovšetkým s cieľom spravovania databázy kontaktov a sledovania obchodných príležitostí. Po oboznámení sa s funkcionalitami systému sme jeho prostredníctvom začali sledovať aj vyťaženosť jednotlivých pracovníkov. Obrovskou výhodou systému bolo jeho jednoduché a intuitívne ovládanie v prostredí MS Outlook, ktoré ocenili predovšetkým technicky menej zdatní zamestnanci. V súčasnosti oceňujeme kvalitnú technickú podporu a možnosti nastavení na mieru presne podľa našich individuálnych požiadaviek.