Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
340
510
680
Spolu
340
Prídavné licencie
136
136
680
1360
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
340
DPH:
68
Celková cena s DPH:
408

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA STANDARD

 
PH_box_3D

Variant POHODA STANDARD dopĺňa variant POHODA Lite s komfortným jednoduchým účtovníctvomskladové agendy a funkcie. Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob)
 • internetové obchody (parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA)
 • výkazy pre Intrastat
 • modul Kasa Online pre priamy maloobchodný predaj zásob
 • podpora pokladničného hardwaru a čiarových kódov
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA 2020 STANDARD
licencia pre 1 počítač
1 licencia 340,00 €
POHODA 2020 STANDARD NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 licencia 510,00 €
POHODA 2020 STANDARD NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 licencia 680,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA 2020 STANDARD MLP
nesieťová prídavná licencia
1 prídavná licencia 136,00 €
POHODA 2020 STANDARD CAL1
prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač
1 prídavná licencia 136,00 €
POHODA 2020 STANDARD CAL5
prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov
1 prídavná licencia 680,00 €
POHODA 2020 STANDARD CAL10
prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov
1 prídavná licencia 1 360,00 €
POHODA 2019 KASA offline
maloobchodná predajňa
1 prídavná licencia 230,00 €

 

Späť