Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
190
Spolu
190
Prídavné licencie
76
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
190
DPH:
38
Celková cena s DPH:
228

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA LITE

 
PH_box_3D

Variant POHODA LITE vychádza z variantu POHODA Mini a rozširuje ho o súvisiace agendy pre komfortné vedenie jednoduchého účtovníctva. Je nielen nástrojom na vystavovanie faktúr, pre prehľad o peňažných prostriedkoch a na zostavovanie priznaní k DPH. Môžete v ňom viesť taktiež nadväzujúcu evidenciu majetku (vrátane leasingového) a knihy jázd. Je možné v ňom taktiež vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod.

 

Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú nesieťové prídavné licencie.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA 2020 LITE
licencia pre 1 počítač
1 licencia 190,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA 2020 LITE MLP
nesieťová prídavná licencia
1 licencia 76,00 €

 

Späť