Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
1140
1710
2280
Spolu
1140
Prídavné licencie
456
456
2280
4560
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
1140
DPH:
228
Celková cena s DPH:
1368

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA E1 PREMIUM

 
PH_E1_box_3D_sk

Variant POHODA E1 PREMIUM dopĺňa podvojné účtovníctvo variantu POHODA E1 Profi o skladové agendy a funkcie, a to vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL). Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, finančné analýzy)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, editácia výrobných listov, účtovanie zásob metódou A i B, evidencia reklamácií a opráv, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viacerých skladov, synchronizácia skladov atď.)
 • internetové obchody (parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, automatické načítanie zásob zo systému POHODA a prijímanie objednávok do systému POHODA)
 • výkazy pre Intrastat
 • modul Kasa Online pre priamy online maloobchodný predaj zásob
 • podpora pokladničného hardwaru a čiarových kódov
 • užívateľské rozšírenia programu (nastavenie voliteľných parametrov, užívateľské agendy podľa individuálnych potrieb, tlačové zostavy na mieru a pod.)
 • prístupové práva (priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend atď.)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 PREMIUM
licencia pre 1 počítač
1 licencia 1 140,00 €
POHODA E1 2020 PREMIUM NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 licencia 1 710,00 €
POHODA E1 2020 PREMIUM NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 licencia 2 280,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 PREMIUM MLP
nesieťová prídavná licencia
1 prídavná licencia 456,00 €
POHODA E1 2020 PREMIUM CAL1
prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač
1 prídavná licencia 456,00 €
POHODA E1 2020 PREMIUM CAL5
prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov
1 prídavná licencia 2 280,00 €
POHODA E1 2020 PREMIUM CAL10
prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov
1 prídavná licencia 4 560,00 €
POHODA 2019 KASA offline
maloobchodná predajňa
1 licencia 230,00€

 

Späť