Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
1240
1860
2480
Spolu
1240
Prídavné licencie
496
496
2480
4960
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
1240
DPH:
248
Celková cena s DPH:
1488

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA E1 KOMPLET

 
PH_E1_box_3D_sk

Variant POHODA E1 KOMPLET je najvyšší variant informačného systému POHODA E1. Obsahuje všetky funkcie a agendy variantu POHODA E1 Standard (najvyšší variant s jednoduchým účtovníctvom) a variantu POHODA E1 Premium (najvyšší variant s podvojným účtovníctvom).

Tento variant je ideálnou voľbou pre účtovníkov, ktorí svojim klientom vedú jednoduché či podvojné účtovníctvo na zákazku. Popri evidencii majetku (vrátane leasingového) a kníh jázd v ňom taktiež môžete viesť skladové hospodárstvo, vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL), vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod. Variant umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov.

Východiskové agendy v tomto variatne si môžete rozširovať o ďalšie polia podľa vlastných potrieb, príp. si vytvárať ďalšie vlastné agendy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, finančné analýzy)
 • jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, editácia výrobných listov, účtovanie zásob metódou A i B, evidencia reklamácií a opráv, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov atď.)
 • internetové obchody (parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, automatické načítanie zásob zo systému POHODA a prijímanie objednávok do systému POHODA)
 • výkazy pre Intrastat
 • modul Kasa Online pre priamy online maloobchodný predaj zásob
 • podpora pokladničného hardwaru a čiarových kódov
 • užívateľské rozšírenia programu (nastavenie voliteľných parametrov, užívateľské agendy podľa individuálnych potrieb, tlačové zostavy na mieru a pod.)
 • prístupové práva (priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend atď.)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 KOMPLET
licencia pre 1 počítač
1 licencia 1 240,00 €
POHODA E1 2020 KOMPLET NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 licencia 1 860,00 €
POHODA E1 2020 KOMPLET NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 licencia 2 480,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 KOMPLET MLP
nesieťová prídavná licencia
1 prídavná licencia 496,00 €

POHODA E1 2020 KOMPLET CAL1

prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač

1 prídavná licencia 496,00 €

POHODA E1 2020 KOMPLET CAL5

prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov

1 prídavná licencia 2 480,00 €

POHODA E1 2020 KOMPLET CAL10

prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov

1 prídavná licencia 4 960,00 €
POHODA 2019 KASA offline
maloobchodná predajňa
1 licencia 230,00€

 

Späť