Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
740
1110
1480
Spolu
740
Prídavné licencie
296
296
1480
2960
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
740
DPH:
148
Celková cena s DPH:
888

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA E1 JAZZ

 
PH_E1_box_3D_sk

S variantom POHODA E1 JAZZ získate komplexné informácie zo štyroch oblastí: o stave a pohybe tovaru, materiálu a ďalších skladových položiek, a to vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL); o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti i na bankových účtoch; o obchodných kontaktoch a o zákazkách. Je možné v ňom vystavovať faktúry, pokladničné doklady a objednávky, príjemky a výdajky, vytvárať ponuky a spracovávať dopyty, výkazy pre Intrastat atď.

Tento variant neobsahuje účtovné, majetkové a mzdové agendy a funkcie. Hodí sa teda v prípade, že si nevediete jednoduché či podvojné účtovníctvo sami, ale nechávate si ho spracovávať na zákazku, vrátane prípadných miezd, priznaní k DPH a pod. Nájde taktiež uplatnenie v režime tzv. pobočkového spracovania údajov v rámci jednej firmy alebo v rámci spolupráce s účtovnou firmou.

Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • financie (pokladňa, banka)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, editácia výrobných listov, evidencia reklamácií a opráv, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov atď.)
 • internetové obchody (parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, automatické načítanie zásob zo systému POHODA a prijímanie objednávok do systému POHODA)
 • výkazy pre Intrastat
 • modul Kasa Online pre priamy online maloobchodný predaj zásob
 • podpora pokladničného hardwaru a čiarových kódov
 • užívateľské rozšírenia programu (nastavenie voliteľných parametrov, užívateľské agendy podľa individuálnych potrieb, tlačové zostavy na mieru a pod.)
 • prístupové práva (priama definicía, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 JAZZ
licencia pre 1 počítač
1 licencia 740,00 €
POHODA E1 2020 JAZZ NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 licencia 1 110,00 €
POHODA E1 2020JAZZ NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 licencia 1 480,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2020 JAZZ MLP
nesieťová prídavná licencia
1 prídavná licencia 296,00 €
POHODA E1 2020 JAZZ CAL1
prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač
1 prídavná licencia 296,00 €
POHODA E1 2020 JAZZ CAL5
prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov
1 prídavná licencia 1 480,00 €
POHODA E1 2020 JAZZ CAL10
prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov
1 prídavná licencia 2 960,00 €
POHODA 2020 KASA offline
maloobchodná predajňa
1 licencia 230,00 €

 

Späť