Áno
Nie

Školenie BASIC

Späť
 

Školenie BASIC je vhodné pre osvojenie základných vedomostí a zručností potrebných pri práci v programe POHODA.

Počas školenia BASIC sa zoznámite so základnými pojmami používanými v programe, oboznámite sa s jednotlivými časťami programu a s množstvom ďalších funkcií, ktoré urýchlia vašu prácu.

 

Boxes6

 

 

   
obr13

 

  • Založenie účtovnej jednotky
  • Popis jednotlivých častí pracovnej plochy a programu
  • Oboznámenie sa so skratkami, ktoré urýchlia prácu s programom
  • Zadanie nového záznamu/dokladu, nastavenie formulára
  • Práca s jednotlivými časťami formulára, kopírovanie a mazanie záznamov
  • Vzhľad tabuľky – nastavenie stĺpcov
  • Triedenie a vyhľadávanie záznamov v tabuľke, dynamické záložky
  • Práca so záložkami nad tabuľkou
  • Informácie o tlačových zostavách
   
V prípade vášho záujmu o firemné školenie nás, prosím, kontaktujte.  
   
Späť