Áno
Nie

Firemné školenie

 
Späť
 

Ponúkame Vám odborné školenia ekonomického softvéru POHODA. Firemné školenia sú zamerané na školenie skupín zamestnancov. Obsah a dĺžku školenia prispôsobíme na mieru Vašim požiadavkám.

 

Boxes6

 

 

   
obr4

Fakturácia, banka, pokladňa

Školenie zamerané na získanie všetkých potrebných vedomostí pri evidovaní obchodných partnerov, práci v predpredajných agendách, kompletnej fakturácie a úhrade dokladov v banke či v pokladni.

   

Skladové hospodárstvo

Vediete skladovú evidenciu? Naučte sa správne preddefinovať nastavenie skladových  agend , tvorbu skladov a ich členenie. Obsahom školenia je taktiež tvorba jednotlivých typov skladových kariet, cien, cenových skupín či zliav. Oboznámte sa s prácou a väzbami medzi skladovými dokladmi a taktiež so správnym zostavením inventúry.

obr5
   
obr6

Mzdy a personalistika

Cieľom školenia je oboznámenie sa s prácou v mzdových agendách. Správne nastavenie mzdových agend, evidovanie všetkých potrebných údajov o zamestnancoch, nastavenie pracovných pomerov, daní, poistení a všetko potrebné pre správne vystavenie miezd a výkazov.

 

   

Jednoduché účtovníctvo

Získajte prehľad o kompletnom spracovaní jednoduchého účtovníctva od nastavení programu, zadávania obchodných partnerov, fakturácie, úhrady dokladov až po prácu s cudzími menami, vystavovanie výkazov DPH a výkazov Intrastat.

obr3
   
obr2


Podvojné účtovníctvo

Nastavenia programu potrebné pre správnu a rýchlu prácu v sústave podvojného účtovníctva. Nastavenia účtovej osnovy, predkontácií či vystavovanie dokladov v cudzej mene, vystavenie výkazov DPH, vedenie skladovej evidencie spôsobom A, evidencia majetku, vystavovanie výkazov Intrastat a mnoho ďalšieho. To všetko Vás čaká na školení podvojného účtovníctva.

   

Zostavenie účtovnej závierky

Súbor prác účtovnej závierky, kontrola účtov, ktoré nesmú vykazovať zostatok, inventarizácia majetku a záväzkov, závierkové účtovné prípady, výpočet základu dane a všetko potrebné pre správne ukončenie roka v ES POHODA.

obr1
   
V prípade vášho záujmu o firemné školenie nás, prosím, kontaktujte.  
   
Späť