Áno
Nie
Objednať

Objednávkový formulár

Produkt:
Variant:
Variant:
Variant:
Názov
Počet
Cena
Typ licencie
1170
1750
2330
Spolu
1170
Prídavné licencie
470
470
2350
4700
Spolu
0
Celková cena bez DPH:
1170
DPH:
234
Celková cena s DPH:
1404

Fakturačné údaje:

Firma (Meno): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Ulica: *
Obec: *
PSČ: *
Poznámka:

Dodacie údaje:

Firma (Meno):
Ulica:
Obec:
PSČ:

Kontaktné údaje:

Email: *
Tel.:

POHODA E1 KOMPLET

 
PH_E1_box_3D_sk

Variant POHODA E1 KOMPLET je najvyšší variant informačného systému POHODA E1. Obsahuje všetky funkcie a agendy variantu POHODA E1 Standard (najvyšší variant s jednoduchým účtovníctvom) a variantu POHODA E1 Premium (najvyšší variant s podvojným účtovníctvom).

Tento variant je ideálnou voľbou pre účtovníkov, ktorí svojim klientom vedú jednoduché či podvojné účtovníctvo na zákazku. Popri evidencii majetku (vrátane leasingového) a kníh jázd v ňom taktiež môžete viesť skladové hospodárstvo, vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL), vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod. Variant umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov.

Východiskové agendy v tomto variatne si môžete rozširovať o ďalšie polia podľa vlastných potrieb, príp. si vytvárať ďalšie vlastné agendy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu. Pred zakúpením produktu Vás bude kontaktovať pracovník najbližšej pobočky spoločnosti STORMWARE ohľadom upresnenia a dohodnutia termínu inštalácie.

 

Späť

 

Možnosti a funkcie

 • podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, finančné analýzy)
 • jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, editácia výrobných listov, účtovanie zásob metódou A i B, evidencia reklamácií a opráv, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov atď.)
 • internetové obchody (parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, automatické načítanie zásob zo systému POHODA a prijímanie objednávok do systému POHODA)
 • výkazy pre Intrastat
 • modul Kasa Online pre priamy online maloobchodný predaj zásob
 • podpora pokladničného hardwaru a čiarových kódov
 • užívateľské rozšírenia programu (nastavenie voliteľných parametrov, užívateľské agendy podľa individuálnych potrieb, tlačové zostavy na mieru a pod.)
 • prístupové práva (priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend atď.)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
   

Typ licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2019 KOMPLET
licencia pre 1 počítač
1 licencia 1 190,00 €
POHODA E1 2019 KOMPLET NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 licencia 1 785,00 €
POHODA E1 2019 KOMPLET NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 licencia 2 380,00 €
     

Prídavné licencie

Názov Merná jednotka Cena EUR (bez DPH)
POHODA E1 2019 KOMPLET MLP
nesieťová prídavná licencia
1 prídavná licencia 476,00 €

POHODA E1 2019 KOMPLET CAL1

prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač

1 prídavná licencia 476,00 €

POHODA E1 2019 KOMPLET CAL5

prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov

1 prídavná licencia 2 380,00 €

POHODA E1 2019 KOMPLET CAL10

prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov

1 prídavná licencia 4 760,00 €
POHODA 2019 KASA offline
maloobchodná predajňa
1 licencia 230,00€

 

Späť