Spoľahnite sa na

svojho partnera a majte osobné údaje v súlade s GDPR
gdpr image

GDPR

spoľahnite sa na nás

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Koho sa GDPR dotýka?

Každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami.

V čom GDPR spočíva?

GDPR nahradil zákon o ochrane osobných údajov v SR. Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov. Hlavým bodom je upravený spôsob spracovávania osobných údajov. Pri porušeniach hrozia vysoké pokuty.

Služby

Postup pri zavádzaní GDPR

Krok 1

Audit spracovania osobných údajov

Audit je prvotná fáza vedúca ku vypracovaniu usmernenia. V priebehu auditu sa zosumarizujú procesy spracúvania osobných údajov vo firme, zistíme, v akých informačných systémoch a na aký účel sú osobné údaje spracúvané, komu sú osobné údaje poskytované, ku akým osobným údajom majú prístup zamestnanci spoločnosti, či ako sú osobné údaje zabezpečené.

Krok 2

Vypracovanie usmernenia ochrany osobných údajov

Usmernenie pre prácu s osobnými údajmi bude vypracované advokátskou kanceláriou na základe informácií vyplývajúcich z auditu. Obsahom usmernenia bude oboznámenie sa so základnými pojmami a zásadami, ktoré musia osoby pracujúce s osobnými údajmi poznať, podmienky spracúvania osobných údajov, vytýčenie povinností, ktoré musíte v súlade s Pravidlami o ochrane osobných údajov spĺňať, usmernenia ako zabezpečiť osobné údaje, s ktorými disponujete a mnoho ďalších potrebných informácií. Budete upovedomení o tom, akú povinnú dokumentáciu musí Vaša spoločnosť viesť a taktiež Vám budú k dispozícii vzory všetkých povinných dokumentov vypracované advokátskou kanceláriou.

Krok 3

Implementácia ochrany osobných údajov do firmy

Po odovzdaní vypracovaného usmernenia Vám pomôžeme zaviesť do firemných procesov všetko potrebné pre správnu prácu s osobnými údajmi. Ukážeme Vám, kde a ako je potrebné upozorniť zákazníkov na spracúvanie osobných údajov, akým spôsobom zabezpečiť osobné údaje, čo robiť v prípade porušenia ochrany osobných údajov a ako správne vykonávať všetky povinnosti týkajúce sa danej problematiky. Taktiež Vám budeme nápomocní pri správnom vyplnení všetkých potrebných dokumentov.

Krok 4

Školenie zamerané na problematiku ochrany osobných údajov

Zabezpečte, aby ste boli Vy a Vaši zamestnanci plnohodnotne oboznámení s problematikou spracúvania osobných údajov, s ktorými prichádzate pri Vašej práci do styku. Spoznajte všetky pojmy, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov a naučte sa, ako správne s osobnými údajmi pracovať, ako získavať súhlasy od dotknutých osôb, ako postupovať v prípade bezpečnostného incidentu a mnoho ďalšieho.